hurtownia kluczy game cd-keys ( beta version 2.01 since 05.03.15)

afan.pl - hurtownia cd-keys - gry i programy - dystrybucja elektroniczna i cyfrowa - klucze do gier - Licencja Użytkownika

Licencja Użytkownika

1. Zakupione w serwisie produkty Użytkownik ma prawo wykorzystywać tylko i wyłącznie na własny użytek.
2. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
- rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,ingerowania w jego zawartość, publikacji, dystrybucji, powielania, usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,oddawania w najem Produktu - jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu. 4. Wszystkie produkty posiadają cyfrową pieczęść umożliwiającą ustalenie właściciela produktu.

powrót